Ålbæk idrætsforening logo

Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling i Ålbæk Idrætsforening

Opsneum fritidscenter, Gl. Skolevej 29, Ålbæk

Onsdag d. 20 marts 2019 kl. 19.30

 

Dagsorden:

 

 • Valg af dirigent og referent
 • Beretning fra formanden
 • Regnskab fra kasseren
 • Indkomne forslag. Disse skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen
  • Evt. salg af fodboldbanen i Ålbæk by
  • Ændringer af vedtægterne
 • Valg af bestyrelse
  • På valg er:
  • Alfred Holm
  • Christina Dam Christensen
  • Henrik Weiss Lauesen
 • Valg af suppleanter
 • Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 • Eventuelt

Præmiespil

Der er trukket nye numre i præmiespillet, se udtrækningen under præmiespil :)

NYT NYT NYT

Der er trukket nye numre i Præmiespil, se udtrækningen under Præmiespil her på siden!

Refarat generalforsamling Ålbæk idrætsforening d. 9/4 2018

Generalforsamling d. 9/4 2018 kl. 19.30

Deltager: Henrik L, Alfred H, Lars K, Karsten J, Mads G, Peder H, Michael L, Kasper D

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent

Peder blev valgt til dirigent og Michael blev valgt til referent

 1. Beretning fra formand Henrik Weiss Lauesen

Tilbagegang i form af færre medlemmer, enkelte sportsgrene har fastholdt deres medlemstal, men generelt set har der været mange lukninger af forskellige sportsgrene

Der er planer for reparationer af lokalerne som trænger til en ekstra hånd, dog har kommunen endnu ikke givet en fuld tilkendegivelse på at det vil ske.

 1. Regnskab ved kassereren Michael Lauridsen

Der har i regnskabsåret 2017 været et underskud på 3878,58. Det skyldes hovedsageligt at der har været større udbetaling i præmiespil samt et fald i medlemstallene.

 1. Indkomne forslag. Disse skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødet

Der har ikke været noget indkomne.

Der er dog blevet drøftet forskellige tiltag i fht ÅIFs fremtidige udsigter. Her er både drøftet legestue, samlesang, banko og nye/anderledes tiltag. Bestyrelsen er enige i man skal forsøge at lave langsigtet planer.

Desuden blev det nævnt at sponsor på hjemmesiden var en mulighed for at få en ekstra indtægt

 1. Valg af bestyrelse

På valg er:

Lars Kristensen - ønsker genvalg

Michael Lauridsen - ønsker ikke genvalg

Henrik Weiss Lauesen - ønsker genvalg

Kasper Dam - ønsker genvalg

Karsten Jæger - ønsker genvalg

 

Ikke på valg:

Alfred Holm

Christina Christensen

 

 1. Valg af suppleanter

Generalforsamling

Generalforsamling d. 9/4 2018 kl. 19 i Opsneum Fritidscenter

 

Dagsorden

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Beretning fra formand Henrik Weiss
 3. Regnskab ved kassereren Michael Lauridsen
 4. Indkomne forslag. Disse skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødet
 5. Valg af bestyrelse

På valg er:

Lars Kristensen

Michael Lauridsen

Henrik Weiss Lauesen

Kasper Dam

Karsten Jæger

 

Ikke på valg:

Alfred Holm

Mads Graakjær

 

 1. Valg af suppleanter
 2. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 3. Eventuelt

 

Ålbæk idrætsforening

Gl Skolevej 29
6731, Ålbæk
Danmark