Ålbæk idrætsforening logo

Generalforsamling

Generalforsamling d. 29/3 2017 kl. 19.30

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Beretning fra formand Henrik Weiss

3. Regnskab ved kassereren Michael Lauridsen

4. Indkomne forslag. Disse skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødet

5. Valg af bestyrelse

På valg er:

Alfred Holm

Mette Lauridsen – ønsker ikke genvalg

Mads Graakjær

Ikke på valg:

Lars Kristensen

Michael Lauridsen

Henrik Weiss Lauesen

Kasper Dam

6. Valg af suppleanter

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

 

8. Eventuelt

Referat fra bestyrelsesmøde

Den 13/7 var der bestyrelsesmøde i ÅIF´s bestyrelse.

Alle referater fra møderne vil fremover være tilgængelige på hjemmesiden

 

ÅIF Bestyrelsesmøde D. 13/7-16

Deltagere: Mads, Alfred, Christina, Kasper, Lars, Karsten, Henrik, Michael

 

Nyt fra formanden

Nye tiltag ifht hundetræning som starter op i August på boldbanen ved Opsneum Fritidscenter

Yoga som også starter op engang i August.

Kommunen har bedt os om at pille alt ned i opgangen, således de kan komme til at repere og male.

Lørdag d. 16/7 kl 10.00 er det aftalt at vi hjælper hinanden med at rydde op i foreningen samt hente 5-mands målene i Ålbæk.

 - Fodbold

Bestyrelsen har godkendt at der må købes kegler samt bolde, og undersøger om der kan sponsoreres sokker.

 - Billard

5 tilmeldte hold i år. 3 x serie 3-hold og 2 x oldboys.

1. runde starter den 1 september.

Grilldagen var en stor succes, hvoraf ca 10 medlemmer deltog ud af klubbens ca. 25.

I bestyrelsen har vi snakket om hvordan man kan skabe en positiv udvikling i klubbensmedlemstal, følgende mulighed er blevet drøftet:

Flyers til Ålbæk omegn med billardtræning, krocket, fodboldtræning, darttræning, hundetræning, badminton, yoga/meditation

 

- Præmiespil

Christina har fået ryddet op og ud og fået en masse nye ind. Det er blevet besluttet at der skrives hvilken måned gevinsten er fra, således der ikke opstår tvivl hos vinderne.

 

- Dart

1 tilmeldt hold til turnering. Lidt færre medlemmer i år end sidste. Ca. 10 stykker

 

- Krocket

7 spillere. 1 hold er tilmeldt til turnering

 

- Evt

Sommerfest- bliver afholdt den 20/8. Nærmere information kommer senere.

Fodbolddrengene slår teltet op enten d. 16/8 eller d. 18/8

 

 

Præmiespil vinderne

Som noget nyt vil vi fremover annoncere vinderne i præmiespil her på hjemmesiden. Her ses vinderne for det seneste år. Tillykke til jer alle.

 

2015 April  
190 Edith Eriksen 150
33 Tania Glarbo 100
1 Linda Jørgensen  50
86 Søren Madsen 50
19 Lis Thuesen 50
23 Tove Lauesen 50
184 Birgitte Hansen 50
161 Michael Lauridsen 50
99 Carl Lund 50
191 Charles Nørgård 50
82 Kurt Winther 50
47 Mogens Dalstrøm 50
21 Peter Kolby 50
14 Glenn Hansen 50
11 Arne Sørensen 50
154 Alice Kristensen 50
     
2015 Maj    
233 Hardy Ravn Andersen 150
57 Erik Egelund 100
25 Svend Erik Andersen  50
164 Jeanette Nikolau 50
137 Jørn Nielsen 50
93 Alfred Holm 50
2 Ib (Billiard)  50
186 Lilian Davidsen 50
218 Kim Hansen 50
105 Margrethe Kromann 50
     
2015 Juni    
227 Mette Pedersen 150
10 Elly Møller 100
236 Mitch-Regitze-Simon Toft 50
56 Louise Klintholm 50
79 Jette Terkelsen 50
63 Lars Kristensen 50
135 Anne Pultz Lauridsen 50
222 Irene Rose 50
169 Arne Jørgensen 50
49 Rigmor Lauridsen 50
     
2015 Juli    
54 Gerda Rasmussen 150
102 Jens Madsen 100
23 Tove Lauesen  50
108 Gert Pedersen 50
187 Per Christensen 50
35 Jytte Jacobsen 50
259 Tove Hansen 50
126 Kirsten Vedsted 50
136 Finn Jensen 50
127 Jørn Nielsen 50
     
2015 August  
196 Marianne Holden 150
218 Kim Hansen 100
236 Mitch-Regitze-Simon Toft  50
6 Poul Christensen 50
192 Klara Møller 50
129 Solvejg Thøgersen 50
202 Rasmus Lauridsen 50
34 Erik Jørgensen 50
33 Tania Glarbo 50
90 Grethe Knudtzen 50
     
2015 September  
201 Iben Middelkoop 150
51 Anna Marie Overgård 100
109 Rene Andersen 50
107 Else Junk 50
46 Mogens Dalstrøm 50
215 Poul Højhus  50
175 Knud Kristensen  50
233 Hardy Ravn Andersen 50
150 Henrik Lauesen 50
10 Elly Møller 50
     
2015 Oktober  
145 Elisabeth Vasvari 150
152 Marie Jørgensen 100
92 Niels Holdensen 50
124 Maria Lauridsen 50
96 Rene Jørgensen 50
260 Rene Rasmussen 50
134 Bente Nielsen 50
31 Bettina Mathiesen 50
137 Jørn Nielsen 50
88 Annette Christensen 50
     
2015 November  
61 Johannes Jørgensen 150
144 Lene Holdensen 100
170 Arne Nordby 50
70 Karin Kristensen 50
68 Svend Erik Andersen 50
127 Jørn Nielsen 50
189 Carsten Pedersen 50
94 Flemming Blæsbjerg 50
150 Henrik Lauesen 50
106 Gudmund Gjørding 50
     
2015 December  
23 Tove Lauesen 150
61 Johannes Jørgensen 100
182 Karen B. Nielsen 50
68 Svend Erik Andersen 50
54 Gerda Rasmussen 50
217 Emil Middelkoop 50
140 Juhl Bøndergård 50
157 Karen Marie Lauridsen 50
108 Gert Pedersen 50
169 Arne Jørgensen 50
     
2016 Januar  
153 Kurt Petersen 150
83 Svend Hansen 100
107 Else Junk 50
47 Mogens Dalstrøm 50
105 Margrethe Kromann 50
143 Svend Svendsen 50
78 Niels Erik Junk 50
6 Poul Christensen 50
136 Finn Jensen 50
100 Jens Edvard Lauridsen 50
     
2016 Februar  
117 Mette Lauridsen 150
83 Svend Hansen 100
129 Solvejg Thøgersen 50
182 Karen B. Nielsen 50
224 Ove Brandt  50
247 Flemming Pedersen 50
19 Lis Thuesen 50
44 Anita Gundersen 50
259 Tove Hansen 50
210 Petra Nielsen 50
     
2016 Marts  
51 Anna Marie Overgård 150
163 Christina Sørensen 100
31 Bettina Mathiesen 50
182 Karen B. Nielsen 50
91 Karl Chr. Knudtzen 50
179 Laurids Møller 50
87 Leo Sørensen 50
123 Frida Svenningsen 50
224 Ove Brandt 50
132 Per Christensen 50
     
2016 April  
35 Jytte Jacobsen 150
36 Flemming Blæsbjerg 100
121 Kirsten Dam 50
215 Poul Højhus 50
69 Karl Jensen 50
124 Maria Lauridsen 50
132 Per Christensen 50
154 Alice Kristensen 50
106 Gudmund Gjørding 50
186 Lilian Davidsen 50

 

Ålbæk idrætsforening

Gl Skolevej 29
6731, Ålbæk
Danmark