Ålbæk idrætsforening logo

Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling i Ålbæk Idrætsforening

Opsneum fritidscenter, Gl. Skolevej 29, Ålbæk

Onsdag d. 20 marts 2019 kl. 19.30

 

Dagsorden:

 

 • Valg af dirigent og referent
 • Beretning fra formanden
 • Regnskab fra kasseren
 • Indkomne forslag. Disse skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen
  • Evt. salg af fodboldbanen i Ålbæk by
  • Ændringer af vedtægterne
 • Valg af bestyrelse
  • På valg er:
  • Alfred Holm
  • Christina Dam Christensen
  • Henrik Weiss Lauesen
 • Valg af suppleanter
 • Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 • Eventuelt

Ålbæk idrætsforening

Gl Skolevej 29
6731, Ålbæk
Danmark