Ålbæk idrætsforening logo

Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling i Ålbæk Idrætsforening

Opsneum fritidscenter, Gl. Skolevej 29, Ålbæk

 

Tirsdag d. 31 marts 2020 kl. 19.30

 

Dagsorden:

 

 • Valg af dirigent og referent
 • Beretning fra formanden
 • Regnskab fra kasser´ 
 • Indkomne forslag. Disse skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
 • Valg af bestyrelse
  • På valg er:
  • Lars Kristensen
  • Kasper Dam Christensen
  • Karsten Jæger
  • Mads Graakjær
 • Valg af suppleanter
 • Valg af 1 revisor
  • På valg er: 
  • Mogens Dahlstrøm
 • Valg af revisorsuppleant
 • Eventuelt

Ålbæk idrætsforening

Gl Skolevej 29
6731, Ålbæk
Danmark