Ålbæk idrætsforening logo

Præmiespil

Der er netop nu ved at blive fornyet numre, så husk at forny dit nummer.

Der bliver udtrukket numre hver måned og vinderne får direkte besked.

Der trækkes hver måned 13 numre - med præmier på 150, 100 og 50kr.

Husk det er muligt at betale via netbank (reg.nr. 7701 kontonr. 2043881).

Ved spørgsmål kontakt: Christina Christensen Tlf. 41289087

 

Opdateret d. 14.10.2019

Maj 2019

40                             
102
166
19
126
247
58
170
31
22
68
43

Juni 2019

260
191
43
129
28
11
73
144
204
164
118
170

Juli 2019

30
17
10
99
118
11
67
166
256
196
137
147

August 2019

161
68
163
15
191
67
46
62
118
23
98
38

September 2019

33
54
120
193
163
44
196
145
186
118
23
224

Oktober 2019

88
143
40
89
123
5
31
155
8
15
153
61

 

Ny sæson badminton 2018

Badminton 2018

 

 

Så nærmer efteråret sig, det er nu tid til at få tørret støvet af ketcher og komme af sted til Hallen på Skads skole.

 

Den nye sæson starter fredag d. 7 september kl. 19.00 - 21.00.

 

Du får mulighed for at få pulsen op i de meget intense kampe og ellers rigtig hyggeligt sammenværd.

 

For mere info kan foreningen kontaktes på mail:

 

Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 

Ålbæk Idrætsforening ønsker en god sæson til alle.

 

Badminton

Badminton 2018/2019

 

Sæsonen er slut for denne gang. 

Det har været en god sæson med mange gode kampe og dueller.

Vi har ledige baner i hallen om fredagen i sæson 2019/2020. Kontakt os, hvis det skulle have interesse.

 

Ved spørgsmål, kan vi kontaktes på mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

 Kontaktpersoner til badminton:

Kirsten Dam tlf: 40633231

Karsten Jæger tlf: 27518020

 

Rigtig god sommer! cool

 

Med venlig hilsen

Ålbæk Idrætsforening

 

Referat Generalforsamling d. 20 marts 2019

 

Valg af dirigent og referent

Mogens blev valgt som dirigent. – Han godkender generalforsamlingen, da mødet blev varslet i rette tid

Mads blev valgt som referent.

 

Beretning fra formanden

Vil starte med at takke alle i bestyrelsen og suppleanter, for jeres arbejdsindsats. Alle er gode til at møde op og deltager meget aktivt. Så det har været nogle gode møder. TAK.

Og tak til alle de andre der arbejder for foreningen. (græs og grus)

           2018—2019

Der er gang i fodbold, badminton og billard. Status Quo angående medlemstallet. Dog er der nye aktiviteter med børn, klar til at springe ud offentligt. Der har været afholdt nogle interne legedage, med stor succes. Der har ikke været afholdt aktivitet i 2018. Så et mål kunne være at der skal laves et aktivitet i 2019? (grillaften, åbent hus ect.)

Nyt fra DGI Næsbjerg, som ringer en gang imellem med tilbud om aktiviteter eller foredrag. Eks. Fodbold for medlemmer over 50 år. Nyt fra kommunen. Der er startet hundetræning på grunden, men det er noget kommunen selv er står for. -De giver ikke tilladelser til nogle aktiviteter, uden at jeg (Lars) får besked.

Tak for et godt samarbejde i 2018

Beretning blev godkendt

 

Regnskab fra kasseren

Der er lavet to ændringer, siden at revisoren har gennemgået og godkendt budgettet.

 • Lokalelejen (1469,64 kr.) under fodbold er flyttet ind under
  • Det er ikke fodbold der lejer lokalet men foreningen, der har denne udgift.
 • Indtægten kridtning (945 kr.) under forening er flyttet ind under fodbold.

Dette gør at fodbold har et overskud på 2361,40 kr. Foreningens underskud er 7673,16 kr.

 

Budget for 2018 er godkendt

Forventede budget for 2019 er godkendt

 

Indkomne forslag

Evt. salg af boldbanen i Ålbæk by

Forslaget blev nedstemt.

 

Ændring i vedtægt §1 ændringen er godkendt

Ændring i vedtægt §4 ændringen er godkendt

 

Valg af bestyrelse

På valg er

Alfred Holm - Genvalgt

Christina Dam - Genvalgt

Henrik Weiss Lauridsen – Har ikke ønsket genvalg

Mikael Tinghøj Jensen er blevet forslået som ny bestyrelsesmedlem. Han blev valgt

Valg af suppleanter

Henrik Weiss foreslås som suppleant – Han blev valgt

Glenn Hansen foreslås som suppleant – Han blev valgt som 1. suppleant

Valg af revisorer

Thom Kikkenborg er på valg. Han er genvalgt for to år

Mogens Dahlstrøm er på valg næste år

Kenneth Pultz er blevet genvalgt som revisorsuppleant

Eventuelt

Her er der ikke nogen bemærkninger.

 

 

Forslag til ændringer af vedtægter

Generalforsamling 2019

 

§1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Ålbæk Idrætsforening (ÅIF), stiftet i 1898 og med hjemsted i Ålbæk, Esbjerg Kommune. Foreningen er tilknyttet Ribe Amts Gymnastik- og ungdomsforening (R.A.G.U) under De Danske Gymnastik- og Ungdomsforeninger (D.D.G.U), samt Jysk Boldspil Union (J.B.U) under Dansk Idrætsforbund (D.I. F)

 

Ændring

§1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Ålbæk Idrætsforening (ÅIF), stiftet i 1898 og med hjemsted i Ålbæk, Esbjerg Kommune. Foreningen er tilknyttet Den Danske Billard Union (D.D.B.U) og Dansk Fodbold Union Jylland (D.B.U. Jylland)

 

 

§4 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen, hvert år, inden udgangen af marts måned med 14 dages varsel, ved annoncering i den lokale Presse

 

Ændring

§4 Generalforsamling

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen, hvert år, inden udgangen af marts måned med 14 dages varsel, ved annoncering på hjemmeside og sociale medier.

 

 

 

 

Generalforsamling

Der afholdes generalforsamling i Ålbæk Idrætsforening

Opsneum fritidscenter, Gl. Skolevej 29, Ålbæk

Onsdag d. 20 marts 2019 kl. 19.30

 

Dagsorden:

 

 • Valg af dirigent og referent
 • Beretning fra formanden
 • Regnskab fra kasseren
 • Indkomne forslag. Disse skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen
  • Evt. salg af fodboldbanen i Ålbæk by
  • Ændringer af vedtægterne
 • Valg af bestyrelse
  • På valg er:
  • Alfred Holm
  • Christina Dam Christensen
  • Henrik Weiss Lauesen
 • Valg af suppleanter
 • Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 • Eventuelt

Ålbæk idrætsforening

Gl Skolevej 29
6731, Ålbæk
Danmark