Ålbæk idrætsforening logo

Generalforsamling i Ålbæk Idrætsforening

Der afholdes generalforsamling i Ålbæk Idrætsforening

Opsneum fritidscenter, Gl. Skolevej 29, Ålbæk (6731 Tjæreborg)

 

Onsdag d. 16 december kl. 19.30

 

Dagsorden:

 

 • Valg af dirigent og referent
 • Beretning fra formanden
 • Godkendelse af regnskab fra kasser´ 
 • Indkomne forslag. Disse skal være formanden i hænde seneste 8 dage før generalforsamlingen.
 • Valg af bestyrelse
  • På valg er:
  • Lars Kristensen
  • Kasper Dam Christensen
  • Karsten Jæger
  • Mads Graakjær
 • Valg af suppleanter
 • Valg af 1 revisor
  • På valg er:
  • Mogens Dahlstrøm 
 • Valg af revisor-suppleant
 • Eventuelt

Ålbæk idrætsforening

Gl Skolevej 29
6731, Ålbæk
Danmark

Copyright © 2017 - Ålbæk idrætsforening
Hjemmeside af hype media