Ålbæk idrætsforening logo

Refarat generalforsamling Ålbæk idrætsforening d. 9/4 2018

Generalforsamling d. 9/4 2018 kl. 19.30

Deltager: Henrik L, Alfred H, Lars K, Karsten J, Mads G, Peder H, Michael L, Kasper D

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent

Peder blev valgt til dirigent og Michael blev valgt til referent

  1. Beretning fra formand Henrik Weiss Lauesen

Tilbagegang i form af færre medlemmer, enkelte sportsgrene har fastholdt deres medlemstal, men generelt set har der været mange lukninger af forskellige sportsgrene

Der er planer for reparationer af lokalerne som trænger til en ekstra hånd, dog har kommunen endnu ikke givet en fuld tilkendegivelse på at det vil ske.

  1. Regnskab ved kassereren Michael Lauridsen

Der har i regnskabsåret 2017 været et underskud på 3878,58. Det skyldes hovedsageligt at der har været større udbetaling i præmiespil samt et fald i medlemstallene.

  1. Indkomne forslag. Disse skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødet

Der har ikke været noget indkomne.

Der er dog blevet drøftet forskellige tiltag i fht ÅIFs fremtidige udsigter. Her er både drøftet legestue, samlesang, banko og nye/anderledes tiltag. Bestyrelsen er enige i man skal forsøge at lave langsigtet planer.

Desuden blev det nævnt at sponsor på hjemmesiden var en mulighed for at få en ekstra indtægt

  1. Valg af bestyrelse

På valg er:

Lars Kristensen - ønsker genvalg

Michael Lauridsen - ønsker ikke genvalg

Henrik Weiss Lauesen - ønsker genvalg

Kasper Dam - ønsker genvalg

Karsten Jæger - ønsker genvalg

 

Ikke på valg:

Alfred Holm

Christina Christensen

 

  1. Valg af suppleanter

Ålbæk idrætsforening

Gl Skolevej 29
6731, Ålbæk
Danmark

Copyright © 2017 - Ålbæk idrætsforening
Hjemmeside af hype media