Ålbæk idrætsforening logo

Generalforsamling

Generalforsamling d. 9/4 2018 kl. 19 i Opsneum Fritidscenter

 

Dagsorden

  1. Valg af dirigent og referent
  2. Beretning fra formand Henrik Weiss
  3. Regnskab ved kassereren Michael Lauridsen
  4. Indkomne forslag. Disse skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødet
  5. Valg af bestyrelse

På valg er:

Lars Kristensen

Michael Lauridsen

Henrik Weiss Lauesen

Kasper Dam

Karsten Jæger

 

Ikke på valg:

Alfred Holm

Mads Graakjær

 

  1. Valg af suppleanter
  2. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
  3. Eventuelt

 

Ålbæk idrætsforening

Gl Skolevej 29
6731, Ålbæk
Danmark

Copyright © 2017 - Ålbæk idrætsforening
Hjemmeside af hype media