Ålbæk idrætsforening logo

Generalforsamling

Generalforsamling d. 29/3 2017 kl. 19.30

Dagsorden

1. Valg af dirigent og referent

2. Beretning fra formand Henrik Weiss

3. Regnskab ved kassereren Michael Lauridsen

4. Indkomne forslag. Disse skal være formanden i hænde senest 8 dage før mødet

5. Valg af bestyrelse

På valg er:

Alfred Holm

Mette Lauridsen – ønsker ikke genvalg

Mads Graakjær

Ikke på valg:

Lars Kristensen

Michael Lauridsen

Henrik Weiss Lauesen

Kasper Dam

6. Valg af suppleanter

7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant

 

8. Eventuelt

Ålbæk idrætsforening

Gl Skolevej 29
6731, Ålbæk
Danmark

Copyright © 2017 - Ålbæk idrætsforening
Hjemmeside af hype media