Ålbæk idrætsforening logo

Referat fra bestyrelsesmøde

Den 13/7 var der bestyrelsesmøde i ÅIF´s bestyrelse.

Alle referater fra møderne vil fremover være tilgængelige på hjemmesiden

 

ÅIF Bestyrelsesmøde D. 13/7-16

Deltagere: Mads, Alfred, Christina, Kasper, Lars, Karsten, Henrik, Michael

 

Nyt fra formanden

Nye tiltag ifht hundetræning som starter op i August på boldbanen ved Opsneum Fritidscenter

Yoga som også starter op engang i August.

Kommunen har bedt os om at pille alt ned i opgangen, således de kan komme til at repere og male.

Lørdag d. 16/7 kl 10.00 er det aftalt at vi hjælper hinanden med at rydde op i foreningen samt hente 5-mands målene i Ålbæk.

 - Fodbold

Bestyrelsen har godkendt at der må købes kegler samt bolde, og undersøger om der kan sponsoreres sokker.

 - Billard

5 tilmeldte hold i år. 3 x serie 3-hold og 2 x oldboys.

1. runde starter den 1 september.

Grilldagen var en stor succes, hvoraf ca 10 medlemmer deltog ud af klubbens ca. 25.

I bestyrelsen har vi snakket om hvordan man kan skabe en positiv udvikling i klubbensmedlemstal, følgende mulighed er blevet drøftet:

Flyers til Ålbæk omegn med billardtræning, krocket, fodboldtræning, darttræning, hundetræning, badminton, yoga/meditation

 

- Præmiespil

Christina har fået ryddet op og ud og fået en masse nye ind. Det er blevet besluttet at der skrives hvilken måned gevinsten er fra, således der ikke opstår tvivl hos vinderne.

 

- Dart

1 tilmeldt hold til turnering. Lidt færre medlemmer i år end sidste. Ca. 10 stykker

 

- Krocket

7 spillere. 1 hold er tilmeldt til turnering

 

- Evt

Sommerfest- bliver afholdt den 20/8. Nærmere information kommer senere.

Fodbolddrengene slår teltet op enten d. 16/8 eller d. 18/8

 

 

Ålbæk idrætsforening

Gl Skolevej 29
6731, Ålbæk
Danmark

Copyright © 2017 - Ålbæk idrætsforening
Hjemmeside af hype media